ЛИРА ПРАВА

Категория:
Описание
ITEM №
АРТ. №
BARCODE
БАРКОД
INDIVIDUAL PACKAGING
ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТАЖ
WIDTH/MM
L- ГАБАРИТ
НА ЛИРАТА
HEIGHT/MM
Н-ВИСОЧИНА
НА ЛИРАТА/
CENTRE DISTANCE/MM
N-МЕЖДУОСИЕ НА
ЛИРАТА
WATER CONTENT/LT.
ВОДНО
СЪДЪРЖАНИЕ
WATT/
ΔT50⁰
WATT/
ΔT60⁰
QTY OF PIPES Ø 22
БРОЙ ТРЪБИЧКИ
2725 3800154012044 400 600 355 2.33 248 305 12
2780 3800154012051 400 800 355 2.91 304 374 14
27100 3800154012068 400 900 355 3.35 334 411 15
2741 3800154028891 400 1000 355 3.48 360 443 16
2781 3800154012075 400 1200 355 4.26 442 552 20
2782 3800154012082 400 1400 355 4.83 498 613 22
2783 3800154012099 400 1600 355 5.40 554 682 24
2739 3800154028908 500 800 455 3.36 361 444 14
27109 3800154028915 400 1200 455 4.90 524 645 20