ЛИРА ОВАЛ

Категория:
Описание
ITEM №
АРТ. №
BARCODE
БАРКОД
INDIVIDUAL PACKAGING
ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТАЖ
WIDTH/MM
L- ГАБАРИТ
НА ЛИРАТА
HEIGHT/MM
Н-ВИСОЧИНА
НА ЛИРАТА/
CENTRE DISTANCE/MM
N-МЕЖДУОСИЕ НА
ЛИРАТА
WATER CONTENT/LT.
ВОДНО
СЪДЪРЖАНИЕ
WATT/
ΔT50⁰
WATT/
ΔT60⁰
QTY OF PIPES Ø 22
БРОЙ ТРЪБИЧКИ
27899 3800154028922 400 800 355 2.91 304 374 14
2790 3800154012167 400 900 355 3.35 334 411 15
27901 3800154028939 400 100 355 3.48 360 443 16
2791 3800154012174 400 1200 355 4.26 442 544 20
2792 3800154012181 400 1400 355 4.83 498 613 22
2793 3800154012198 500 800 455 4.90 361 444 14
2794 3800154012204 500 1200 455 5.54 524 645 10
2795 3800154012211 500 1400 455 3.80 589 725 22
2796 3800154012228 600 800 555 4.50 492 606 14
2797 3800154012235 600 1200 555 5.54 607 747 20