ЛИРА ПРАВА СЪС СУШИЛНИК

Категория:
Описание
ITEM №
АРТ. №
BARCODE
БАРКОД
INDIVIDUAL PACKAGING
ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТАЖ
WIDTH/MM
L- ГАБАРИТ
НА ЛИРАТА
HEIGHT/MM
Н-ВИСОЧИНА
НА ЛИРАТА/
CENTRE DISTANCE/MM
N-МЕЖДУОСИЕ НА
ЛИРАТА
WATER CONTENT/LT.
ВОДНО
СЪДЪРЖАНИЕ
WATT/
ΔT50⁰
WATT/
ΔT60⁰
QTY OF PIPES Ø 22
БРОЙ ТРЪБИЧКИ
2784 3800154012105 432 900 400 2.50 452 490 16
2785 3900154012112 432 1200 400 2.80 685 745 22
2748 3800154028656 432 1400 400 3.10 867 973 28
2749 3800154028663 432 1600 400 3.60 1049 1145 32
2786 3800154012129 532 900 500 3.90 518 556 166
2787 3800154012136 532 1200 500 4.20 714 777 22
2788 3800154012143 632 900 600 3.35 564 614 16
2789 3800154012150 632 1200 600 5.00 798 873 22