CLASSICA

Description
ITEM №
АРТ. №
BARCODE
БАРКОД
INDIVIDUAL PACKAGING
ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТАЖ
WIDTH/MM
L- ГАБАРИТ
НА ЛИРАТА
HEIGHT/MM
Н-ВИСОЧИНА
НА ЛИРАТА/
CENTRE DISTANCE/MM
N-МЕЖДУОСИЕ НА
ЛИРАТА
WATER CONTENT/LT.
ВОДНО
СЪДЪРЖАНИЕ
WATT/
ΔT50⁰
WATT/
ΔT60⁰
6849 38001540287779 400 900 368 3.00 347 426
6850 3800154028786 400 1200 368 4.40 483 594
6851 3800154028809 400 1600 368 6.20 709 872
6852 3800154028809 400 1600 368 6.20 709 872
6853 3800154028816 500 1200 468 4.30 593 730
6855 3800154028830 500 1400 468 5.50 723 890
6856 3800154028847 600 900 568 3.65 548 675
6857 3800154028856 600 1200 568 4.90 701 863
6858 3800154028861 600 1400 568 5.90 832 1024