CAYMAN БЯЛ

Категория:
Описание
ITEM №
АРТ. №
BARCODE
БАРКОД
INDIVIDUAL PACKAGING
ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТАЖ
WIDTH/MM
L- ГАБАРИТ
НА ЛИРАТА
HEIGHT/MM
Н-ВИСОЧИНА
НА ЛИРАТА/
CENTRE DISTANCE/MM
N-МЕЖДУОСИЕ НА
ЛИРАТА
WATER CONTENT/LT.
ВОДНО
СЪДЪРЖАНИЕ
WATT/
ΔT50⁰
WATT/
ΔT60⁰
6839 3800154028670 432 600 400 2.65 286 352
6840 3800154028687 432 900 400 2.80 378 465
6843 3800154028717 432 1200 400 4.10 572 704
6846 3800154028748 432 1400 400 5.60 672 827
6847 3800154028755 532 900 500 3.20 487 600
6848 3800154028762 532 1200 500 4.50 677 834