CAYMAN ПЯСЪЧНО ЧЕРНО

Item №
Арт. №
Barcode
Баркод
Individual packaging
Индивидуален пакетаж
Width/mm
L- Габарит
на лирата
Height/mm
Н-Височина
на лирата/
Centre distance/mm
N-Междуосие на
лирата
Water content/Lt.
Водно
съдържание
Watt/
ΔT50⁰
Watt/
ΔT60⁰
684238001540287004329004002.80378465
6845380015402873143212004004.10572704
  • PDF

    Download

  • XLSX

    Download

  • DOCX

    Download