CAYMAN БЯЛ

Item №
Арт. №
Barcode
Баркод
Individual packaging
Индивидуален пакетаж
Width/mm
L- Габарит
на лирата
Height/mm
Н-Височина
на лирата/
Centre distance/mm
N-Междуосие на
лирата
Water content/Lt.
Водно
съдържание
Watt/
ΔT50⁰
Watt/
ΔT60⁰
683938001540286704326004002.65286352
684038001540286874329004002.80378465
6843380015402871743212004004.10572704
6846380015402874843214004005.60672827
684738001540287555329005003.20487600
6848380015402876253212005004.50677834
  • PDF

    Download

  • XLSX

    Download

  • DOCX

    Download