ЛИРА ПРАВА СЪС СУШИЛНИК

Item №
Арт. №
Barcode
Баркод
Individual packaging
Индивидуален пакетаж
Width/mm
L- Габарит
на лирата
Height/mm
Н-Височина
на лирата/
Centre distance/mm
N-Междуосие на
лирата
Water content/Lt.
Водно
съдържание
Watt/
ΔT50⁰
Watt/
ΔT60⁰
Qty of pipes Ø 22
Брой тръбички
278438001540121054329004002.5045249016
2785390015401211243212004002.8068574522
2748380015402865643214004003.1086797328
2749380015402866343216004003.601049114532
278638001540121295329005003.90518556166
2787380015401213653212005004.2071477722
278838001540121436329006003.3556461416
2789380015401215063212006005.0079887322
  • PDF

    Download

  • XLSX

    Download

  • DOCX

    Download