ЛИРА ОВАЛ

Item №
Арт. №
Barcode
Баркод
Individual packaging
Индивидуален пакетаж
Width/mm
L- Габарит
на лирата
Height/mm
Н-Височина
на лирата/
Centre distance/mm
N-Междуосие на
лирата
Water content/Lt.
Водно
съдържание
Watt/
ΔT50⁰
Watt/
ΔT60⁰
Qty of pipes Ø 22
Брой тръбички
2789938001540289224008003552.9130437414
279038001540121674009003553.3533441115
2790138001540289394001003553.4836044316
2791380015401217440012003554.2644254420
2792380015401218140014003554.8349861322
279338001540121985008004554.9036144414
2794380015401220450012004555.5452464510
2795380015401221150014004553.8058972522
279638001540122286008005554.5049260614
2797380015401223560012005555.5460774720
  • PDF

    Download

  • XLSX

    Download

  • DOCX

    Download