ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ БЕЗ ТЕРМОСТАТ БЯЛА ГЛАВА

Тип
Type
Арт. №
Item №
Barcode
Баркод
Thermal
power
(Watt)
Дължина на
нагревателя/
Length of body
(cm)
Individual packaging
Индивидуален пакетаж
THS03F99094380015401927230020
THS06F99095380015401928960030
  • PDF

    Download

  • XLSX

    Download

  • DOCX

    Download