НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
2.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:
2.1.1. Плащане при доставка („наложен платеж“).
2.1.2. Плащане по банков път.
2.1.3. Плащане с дебитна/кредитна карта.
ВАЖНО: Доставки извън територията на Република България не се извършват.
2.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Thermostyle, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.
3. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“) потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Thermostyle сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
4. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Жози 2009 ЕООД, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
5. При избран начин на плащане „с дебитна/кредитна карта”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.
ДОСТАВКА
1. Стоките, поръчани от електронния магазин thermostyle.bg, се доставят единствено и само на територията на Република България, като разходът по доставка е за сметка на Thermostyle.

2. Стоките, поръчани от електронния магазин thermostyle.bg, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:
2.1. за територията на Република България за населени места с обслужване от куреир от Понеделник до Петък – до 3 /три/ работни дни. Всички палетни пратки се обслужват от куреир от Понеделник до Петък – до 5 /пет/ работни дни – важи за продукти налични в складовете на Thermostyle.
2.2. за територията на Република България за населени места с обслужване от куреир Вторник и Четвъртък – от 3 /три/ до 7 /седем/ работни дни. – важи за продукти налични в складовете на Thermostyle.
2.3. извън територията на Република България (за ЕС) – Доставки извъ територията на Република България не се извършват.
2.4. Всички поръчки направени след 14:00ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. Поръчки направени до 14:00ч се обработват същият ден и се взимат от куриер при готовност.
2.5. Всички пратки до 20 кг се доставят до врата на етаж. Пратки над 20 кг. (включително и палетни пратки ) се доставят до входната врата на сградата(къща с двор до вратата на двора).
Срокът за доставка започва да тече, след като служител на Thermostyle се свърже с клиента, за потвърждаване на поръчката, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, „с дебитна/кредитна карта” , освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.
3. Thermostyle не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Thermostyle обстоятелства.
4. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци на – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети,документа за покупа, гаранционна карта. Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Thermosyle на телефон: 02/9381123

4.1 Всички пратки с куриерска фирма Еконт пътуват с опцията известяване на клиента чрез SMS и имейл.
5. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Thermostyle не бъде незабавно уведомен на тел 02/9381123, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
6. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Thermostyle на тел 02/9381123 за отстраняване на несъответствието.
7. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. Всички пратки пътуват с документ за покупка за стоки с гаранционен срок и гарнационна карта. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
8. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Thermostyle се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
9. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на Thermostyle на тел. 02/9381123
10. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.